}

Válságmarketing kategória

A különböző válsághelyzetek az üzleti élet természetes, elkerülhetetlen velejárói, ugyanakkor – külső-belső okokból, sokféle jelleggel (gazdasági-, globális válságból, balesettől, döntési hibából, technológiai változásból egészségügyi helyzetből eredően stb.) kialakulhatnak olyan problematikus, kritikus, katasztrofális helyzetek, melyek „kemény” kihívásokat teremtve, akár a cég egészét is veszélyeztethetik. A válságmarketing feladata, hogy olyan készségeket és gyakorlatot alakítson ki, mely figyeli, elemzi, képes előre jelezni a veszélyhelyzeteket, beazonosítani a válságjeleket, folyamatot, értékelni annak várható hatásait, valamint kezelni ezeket, s a váratlan válságszituációkat egyaránt, mert rendelkezik olyan szakmai intézkedési és kommunikációs „forgatókönyvekkel”, amire épülően optimális, célszerű magatartást mutat, hatékony marketingeszközöket alkalmaz. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • a pályázati adatlap a válság(kezelő) marketing stratégiai megoldás, kampány, eszközök céljának és az abban közreműködők leírásával;
 • mutassa be a válsághelyzet előre-jelzési, elemzési eszközeit, gyakorlatát – a válságszituáció értékelésének eredményeit,
 • ha volt, írja le az előzetes válságkezelési módszertani szabályozást (válság-kézikönyv),
 • ismertesse az alkalmazott konkrét marketingmegoldások tervezését, konkrét eszközeit és annak indoklását,
 • mérje, értékelje a válságkezelés eredményességét!
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok:

 • a válsághelyzet elemzésének, értékelésének szakmai megfelelőssége, célszerűsége,
 • válsághelyzeti felkészültség szintje,
 • a kampány időbeli megfelelőssége, következetessége,
 • válságkommunikációs szabályok, elvek megjelenítése, alkalmazása,
 • a válságkezelésbe bevontak köre és annak indokoltsága,
 • az alkalmazott eszközök megalapozottsága, kreativitása,
 • költséghatékonyság, eredményesség.

A pályázó szervezet

Válságmarketing kategória

Csatolmányok

Maximum feltöltési korlát összesen: 50 Mb

Amennyiben nagyobb kiterjesztésű fájlt, pl. videót szeretne a pályázathoz bemutatni, azt kérjük a pályázat szöveges részében link segítségével tegye elérhetővé számunkra.

Kattints a mentésre és folytasd később a kitöltést.
A mentéshez mindenképpen szükséges megadni az email címet.

Mentés