}

Pályázati kategóriák

Pályázat a 2024-es pályázati időszakban az alábbi kategóriákban nyújtható be:

Stratégiai marketing kategóriák

1. Imázs, márkaépítés

A márka összefoglalja egy termék, szervezet akár szolgáltatás arculatát, szlogenjét, logóját és mindazt, amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről (előnyök, értékek, kultúra, közösség). Ezek pozícionálják a piacon a márka helyzetét, ez ad összehasonlítási alapot a konkurensekkel. Ezekkel a képzelt vagy valós értékekkel lesz több, értékesebb a márka.

Sikeresnek akkor nevezhető a márkaépítés, ha a márkanév meghallása után a potenciális fogyasztók be tudják azonosítani a fogalom mögött levő terméket, szolgáltatást, szervezetet. Eredményesnek akkor, ha a vásárló hajlandó a többletet kifizetve vásárolni, és amikor újra szükséglet lép fel nála, akkor ismét ugyanazt a márkát választja.

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a márkaépítő tevékenység leírásával; (megnevezés, cél, célcsoport, csatorna, időpont, költségek, stb.)
 • megjelenések bemutatása;
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang, stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • a márkaépítés írott és íratlan szabályainak való megfelelés,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

2. Employer Branding

A napjainkban jellemző munkaerőpiaci helyzetben – a vállalkozások sikerességét egyre erősebben határozza meg a vonzó, a jó, a felelős munkahelyként működés, s az azt támogató belső- és külső, stratégiai és operatív, kampányokban is megjelenő marketingmunka, kommunikációs tevékenység, a „munkaadói márkaépítés”. Az employer branding a jelenlegi, az új, az éppen belépő, s a potenciális munkatársakra, a munkaerőpiacra sokoldalúan irányuló, a cégvezetést, a HR-szakterület közvetlen tevékenységét segítő marketing eszközrendszer, mely magában foglalja a jelenlegi vonzerő, a belső és külső munkaadói márkaérték elemzését, a cégen belüli különböző vertikális és horizontális információáramlás, kommunikáció eszközei és hatékonyságának értékelését, a munkatársi elégedettség mérését, a vállalat kultúra elemeinek (küldetés, szemlélet, értékek, attitűdök, magatartás, szemlélet) belső marketinggel történő alakítását, a munkaerőpiaci imázst, employee brandinget, s közvetlenül a  toborzást, s kiválasztást, s beilleszkedést segítő különböző marketing eszközöket. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap az employer branding stratégiájának, kampányának, vagy konkrét eszközök alkalmazásának leírásával és az abban közreműködők megadásával;
 • a konkrét eszközök tervezésének (célcsoport, célok, tartalom) és megvalósításának, megjelenésének bemutatása,
 • az alkalmazott belső employer branding lépéseinek, elemzési, kutatási, mérési megoldásainak bemutatása,
 • az alkalmazott belső marketing, kommunikáció, PR, CSR eszközök, események, rendezvények megvalósításának bemutatása, (célok, tervek, kreativitás, költségek, eredményesség)
 • a külső, közvetlen munkaerőpiaci fellépést, toborzás, kiválasztást segítő eszközök bemutatása pl. rendezvényeken való részvétel, hirdetések stb. leírása,
 • a konkrét pályázati tartalom eredményességének bemutatása.
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok:

 • az employer branding korábbi gyakorlatának értékelése, a jelenlegi „márkaérték” elemzésének szakmai megfelelőssége, célszerűsége,
 • employer branding stratégia, program léte, megalapozottsága, szakszerűsége,
 • a pályázatban bemutatott, alkalmazott kampány, konkrét eszköz időbeli megfelelőssége, szakmai következetessége, eredményessége
 • a márkaépítésbe bevontak köre és annak indokoltsága, a belső és külső célcsoportokra irányuló marketing arányossága, összehangoltsága,
 • az alkalmazott eszközök megalapozottsága, kreativitása,
 • ellenőrzés, kontrolling mérések, költséghatékonyság, eredményesség.

 

3. Válságmarketing

A különböző válsághelyzetek az üzleti élet természetes, elkerülhetetlen velejárói, ugyanakkor – külső-belső okokból, sokféle jelleggel (gazdasági-,globális válságból, balesettől, döntési hibából, technológiai változásból egészségügyi helyzetből eredően stb.) kialakulhatnak olyan problematikus, kritikus, katasztrofális helyzetek, melyek „kemény” kihívásokat teremtve, akár a cég egészét is veszélyeztethetik. A válságmarketing feladata, hogy olyan készségeket és gyakorlatot alakítson ki, mely figyeli, elemzi, képes előre jelezni a veszélyhelyzeteket, beazonosítani a válságjeleket, folyamatot, értékelni annak várható hatásait, valamint kezelni ezeket, s a váratlan válságszituációkat egyaránt, mert rendelkezik olyan szakmai intézkedési és kommunikációs „forgatókönyvekkel”, amire épülően optimális, célszerű magatartást mutat, hatékony marketingeszközöket alkalmaz. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • a pályázati adatlap a válság(kezelő) marketing stratégiai megoldás, kampány, eszközök céljának és az abban közreműködők leírásával;
 • mutassa be a válsághelyzet előre-jelzési, elemzési eszközeit, gyakorlatát – a válságszituáció értékelésének eredményeit,
 • ha volt, írja le az előzetes válságkezelési módszertani szabályozást (válság-kézikönyv),
 • ismertesse az alkalmazott konkrét marketingmegoldások tervezését, konkrét eszközeit és annak indoklását,
 • mérje, értékelje a válságkezelés eredményességét!
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok:

 • a válsághelyzet elemzésének, értékelésének szakmai megfelelőssége, célszerűsége,
 • válsághelyzeti felkészültség szintje,
 • a kampány időbeli megfelelőssége, következetessége,
 • válságkommunikációs szabályok, elvek megjelenítése, alkalmazása,
 • a válságkezelésbe bevontak köre és annak indokoltsága,
 • az alkalmazott eszközök megalapozottsága, kreativitása,
 • költséghatékonyság, eredményesség.

4. B2B marketing

A B2B (a business-to-business marketing), mint a cégek, a vállalkozói szervezetek közötti üzleti kapcsolatok marketingje sajátos, ún. köztes piaci tevékenység, alapvetően a végső, B2C piaci keresletből származó, oda irányuló teljesítmények kialakításának egy-egy szakaszában. Az üzletileg, profitorientált gondolkodó vevő tudatos beszerzési sajátossága, a többnyire kevés számú piaci szereplő speciális piaci struktúrája, kölcsönös függőségi rendszere, bizalmi, tartós kapcsolati igény, a technológiai-innovációs tényezők versenyképességi szerepet, az értékesítési és kommunikációs csatorna sajátosságai, a piacok nemzetközi nyitottsága jelentik a marketingmunka fő kihívásait. Pályázni adott piacokra irányuló (adott esetben kooperatív jellegű) marketing-stratégiával, azt megalapozó kutatással, ügyfélelégedettség-, ügyfélérték elemzésekkel, CSM (Customer Satisfaction Management), vagy CRM (Customer Relationship management) rendszerek kialakításával, konkrét értékesítési (pl. elektronikus piac), márkaépítéssel, kommunikációs kampánnyal, eszközökkel (pl. kiállításmegjelenés, kiadványok, új piacra lépés) mellett belső marketing, kommunikáció, PR eszközökkel is lehet. Adott esetben a vevői oldal például beszerzési stratégiával, beszállítói értékeléssel, hálózatépítéssel, üzleti együttműködéseket építő marketinggel is lehetséges. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap B2B-piaci marketing stratégiájának, kampányának, vagy konkrét eszközök alkalmazásának leírásával és az abban közreműködők megadásával;
 • a konkrét eszközök tervezésének (célcsoport, célok, tartalom) és megvalósításának, megjelenésének bemutatása,
 • az alkalmazott belső és külső marketing lépéseinek elemzési, kutatási, mérési megoldásainak bemutatása
 • az alkalmazott belső marketing, kommunikáció, PR, CSR eszközök, események, rendezvények megvalósításának, tartalmi és kreatív bemutatása, (célok, tervek, kreativitás, eredményesség)
 • a külső, közvetlen piaci fellépést, értékesítési, kommunikációs kampányok, eszközök eredményeinek mérésének, hatékonyságának bemutatása,
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok:

 • marketingstratégia, program léte, megalapozottsága, szakszerűsége,
 • kutatási, piacelemzési módszertan és annak célszerűsége, hatékonysága,
 • a pályázatban bemutatott, alkalmazott kampány, konkrét eszköz időbeli megfelelőssége, szakmai tervezésének, kreativitásának, megvalósításának következetessége, eredményessége
 • a márkaépítésbe bevontak köre és annak indokoltsága, a belső és külső célcsoportokra irányuló marketing arányossága, összehangoltsága,
 • ellenőrzés, kontrolling mérések, költséghatékonyság, eredményesség.

5. Innovációmarketing

A vállalkozások, a különböző ágazatokban tevékenykedő cégek tudatos (termék, folyamat, szervezeti/menedzsment és a piaci/marketing típusokat kombináló) innovációs tevékenysége határozza meg a realizálható versenyelőnyeit. Az innováció maga egy újat teremtő folyamat, az ötlettől egészen a gazdasági, piaci megvalósításig, bevezetésig. Legfontosabb marketingelvárások, s eszközök a termékkoncepció kialakítása, a termékfejlesztési (k+f) folyamatok marketingkutatási, információs támogatása, a termék piaci tesztelés, s bevezetési kampányok megvalósítása során kerülnek alkalmazásra. A marketinginnovációk a meglévő piacokon való megjelenés hatékonyságát, az új piacokra lépést kreatív, eredményes megoldásait kell, hogy „szállítsák”. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • a pályázati adatlap kitöltése a (különböző típusú) innovációt támogató marketing tevékenység céljának, tartalmának leírásával;
 • mutassa be a választott (pl. termék) innovációt támogató marketing-tevékenység lépéseit, (ötletgenerálás, termékkoncepció, gazdaságossági-piaci elemzések, a k+f piacorientáltsága, tesztelés, bevezetés)
 • ismertesse a megvalósítás (közvetlen és közvetett) eredményességét, hatékonyságát jellemző tényeket, adatokat, visszajelzéseket;
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok

 • az innovációs tevékenység és portfóliójának célszerűsége, a versenyképességnövelő szándékok, célok megalapozottsága, piaci indokoltsága,
 • a bemutatásra került konkrét (termék) innovációt támogató marketing, a piacbevezető kampány, eszközök kreativitása, eredetisége, szakszerűsége,
 • az innovációmarketing eszközök alkalmazásának eredményessége, hatásossága és költséghatékonysága.

6. Fenntarthatósági marketing 

A marketing ezen alkalmazása a vállalkozások környezet- és klímabarát magatartásának megvalósítását, ebben különösen az ESG (Environment (Környezet), Social (Társadalmi), Governance (Irányítás)) kritériumoknak való megfelelés érdekében.  Kiemelt marketing feladat, hogy mindezen elvárásoknak való megfelelés stratégiai, operatív piaci lépésekben termékfejlesztésben, árképzésben, kommunikációban, értékesítési tevékenység révén versenyelőnnyé formálódjon, pozitív márkatényezővé formálódjon, erősítse a cég pozitív imázsát, piaci pozícióját, sikerességét. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlapban a fenntarthatósági (környezettudatos) marketing gyakorlatának bemutatása, adott esetben a megfogalmazott marketingstratégia, célzott kampány, vagy konkrét eszközök alkalmazásának leírásával és az abban közreműködők megadásával;
 • a konkrét tevékenységek tervezésének (célcsoport, célok, tartalom) és megvalósításának, megjelenésének bemutatása,
 • az alkalmazott belső és külső marketing lépéseinek elemzési, piackutatási (pl. környezettudatos fogyasztói magatartás felmérése), mérési megoldásainak bemutatása
 • az alkalmazott belső marketing, kommunikáció, PR, CSR eszközök, események, rendezvények megvalósításának bemutatása, (célok, tervek, kreativitás, eredményesség)
 • a külső, közvetlen piaci fellépést, értékesítési, kommunikációs kampányok, eszközök tervezésének, kreativitásának, megvalósításának, eredmények mérésének, hatékonyságának bemutatásával,
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok:

 • fenntarthatósági marketingstratégia, program léte, megalapozottsága, szakszerűsége,
 • kutatási, piacelemzési módszertan és annak célszerűsége, hatékonysága,
 • a pályázatban bemutatott, alkalmazott kampány, konkrét eszköz időbeli megfelelőssége, szakmai tervezésének, kreativitásának, megvalósításának következetessége, eredményessége
 • a márkaépítésbe bevont tényezők köre és annak indokoltsága, a belső és külső célcsoportokra irányuló marketing arányossága, összehangoltsága,
 • ellenőrzés, kontrolling mérések, költséghatékonyság, eredményesség.

Kampánykategóriák

7. Kis Költségvetésű üzleti célú kampányok 

"Ebben a kategóriában alapvetően az eredményesség és ötletesség a meghatározó. Fontos, hogy a pályázónak limitált pénzből, hogyan sikerült elérnie a célközönségét úgy, hogy mindeközben nagy hatékonysággal tudta növelni az értékesítést. Kerüljön bemutatásra, hogy mi volt az az ötlet, az a kreatív megoldás, ami ellensúlyozta a pénzügyi források korlátját."

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap a kis költségvetésű integrált kampány leírásával;
 • megjelenések bemutatása; (eDM, közösségi média, ügyfélrendezvények, stb.)
 • a kampány költségeinek bemutatása, különös tekintettel arra, hogy a kampány során egy egységnyi ráfordítás mennyi eredményt hozott. Miért gondolja a pályázó, hogy a kampány kis költségvetésű volt?
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság
 • kreativitás, unikalitás
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

8. Társadalmi célú kampányok

A társadalmi felelősségvállalás egyre nagyobb szerepet kap a vállalatok marketingtevékenységében is. A társadalmi célú kampányok során a vállalat célja, hogy felhívja a figyelmet, és akár magatartásváltozást is eredményezzen célközönségénél a társadalom egészét érintő egy-egy fontos ügyben. Egy sikeres társadalmi célú kampány tervezéséhez és kivitelezéséhez elengedhetetlen a korábbi eredmények ismerete és tanulmányozása, amelyek sokat segíthetnek a vállalatok számára. A kampányoknál, illetve az általuk közvetített üzeneteknél elengedhetetlen az is, hogy könnyen elérhetőek legyenek, amelyhez a vállalatoknak népszerű tömegkommunikációs eszközöket kell használniuk.

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap a társadalmi célú kampány leírásával;
 • megjelenések bemutatása;
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok 

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság
 • kreativitás, unikalitás
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

9. Bevezetőkampányok - termék szolgáltatás bevezetése, illetve újrabevezetése

A termékbevezetés piaci sikert, a termékek életgörbéjét meghatározó fontosságát mindenki tudja, jelentős része mégis kudarccal végződik. A hibák egy része a hibás, nem jól megalapozott stratégiai döntésekre vezethető vissza, legyen az a piac nem alapos megkutatása, ismerete, a termékből hiányzó markáns versenyelőny, a hiányzó tesztbevezetés, a rossz időzítés, az ármeghatározás, vagy éppen a kommunikáció jellegének, intenzitásának meghatározása. Nem kevésbé fontos a közvetlen, operatív kampánytervezés és kivitelezés terve, kreativitása és végrehajtásának technikái sem.

Pályázatban elvárt információk:

 • a pályázati adatlap kitöltése a különböző típusú új, megújított termékek, szolgáltatások a bevezetés stratégiai döntési hátteréről, a bevezetési marketing kampány céljának, célcsoportjai, tartalmának, eszközeinek, intenzitásának leírásával, indoklásával
 • a termékbevezető kampány előkészítő szakaszának ismertetése (termék, piac-tesztelés, várakozások építése, előrendelés stb.)
 • ismertesse a megvalósítás (közvetlen és közvetett) eredményességét, hatékonyságát jellemző tényeket, adatokat, visszajelzéseket;
 • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.!

Értékelési szempontok

 • a bevezető kampány célokhoz, piaci sajátosságokhoz történt kialakításának célszerűsége, megalapozottsága, piaci indokoltsága,
 • a bemutatásra került konkrét (termék) piacbevezető, új piacokra lépő kampány, illetve eszközök kreativitása, eredetisége, alkalmazásának, intenzitásának indokoltsága, szakszerűsége,
 • a bevezető kampány és eszközök alkalmazásának eredményessége, hatásossága és költséghatékonysága.

Marketingmegoldások kategóriái

10. Tartalommarketing kategória 

A tartalommarketing azon marketing technikák összefoglaló neve, melyek valamilyen tartalom (szöveg, kép, grafika, animáció, videó, podcast) előállításával és terjesztésével marketing célokat szolgálnak. A modern tartalommarketing felkelti a célcsoport figyelmét és valamilyen cselekvésre ösztönöz olyan módon, hogy azzal mindkét csoport, a közzétevő és a befogadó is egyaránt jól jár. Ahhoz, hogy a tartalommarketing ezt a célját elérje, releváns kell legyen. Tehát minél pontosabban tudjuk meghatározni a célcsoport-szegmenseink igényeit, annál könnyebben állíthatunk elő számukra releváns tartalmat. A tartalommarketing jellemző célterületei: értékesítés, érdeklődés vagy kipróbálás, lead generálás, márkaismertség vagy márkahűség, illetve oktatás (edukáció). A klasszikus reklám tevékenység nem tartozik szigorúan a tartalommarketing témakörébe, bár sok az átfedés.” 

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a tartalommarketing tevékenység leírásával; (megnevezés, cél, célcsoport, csatorna, időpont, források stb.)
 • megjelenések bemutatása;
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.)
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • a tartalommarketing előállítási írott és íratlan szabályainak való megfelelés,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

11. Közösségi média megoldások

A fogyasztók elsősorban a közösségi média felé fordulnak. Az internet kínálta számos csatornát használják a fogyasztók a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információszerzésre, véleménynyilvánításra, személyes tapasztalatok megosztására, befolyásolásra. Ennek eredményeképpen elvárják azt is, hogy az interneten mindenhol tájékoztatást kapjanak a kedvelt márkáról, szolgáltatásról. A social media több, mint egy média. Kulturális váltás. A legtöbb vásárló a Facebookon kívül egyéb fórumokon is tesz fel kérdéseket, várja a visszajelzéseket, személyes tapasztalatait szívesen megosztja másokkal, amikor csak lehetséges.

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap kitöltése a közösségi média tevékenység leírásával,
 • megjelenések bemutatása,
 • a megvalósítást, eredményességét bemutató anyagok,
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • marketing eszközök cél-és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

12. Technológiai megoldások

"A digitális marketing ma egyre inkább átformálja világunkat. Közelebb hozza egymáshoz a virtuális világban és a való világban tapasztalt és érzékelt eseményeket, történéseket. Az emberek befogadóak az újdonságokra, a meghökkentőre, a megszokottól merőben új modellt vagy digitális eszközt alkalmazó megoldásokra. Ha úgy érzi, hogy valami egészen újat alkotott, ne csüggedjen, hogy nem fér bele a modern digitális marketing eszköztárába.  A kategóriába épp ilyen digitális megoldásokat várunk!"

Varga István, Manta Marketing Kft., ügyvezető igazgató

 Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a digitális megoldás leírásával,
 • megjelenések bemutatása,
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

13. Direkt Marketing-megoldások kategória

A direkt marketing-megoldások a nem-bolti kiskereskedelem, illetve az értékesítés-ösztönzés fontos formája. Valamely reklámeszköz felhasználásával a megcélzott személyekkel történő közvetlen (direkt) kapcsolatfelvételre és (marketing) kommunikációra törekszik. "Direkt marketing alkalmazásakor a vállalat közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül, azaz közvetítők nélkül lép kapcsolatba a vevőkkel, szállít termékeket, illetve nyújt szolgáltatásokat... Minden, direkt marketinget alkalmazó cég mérhető reakció (válasz) kiváltására törekszik, ami rendszerint egy-egy megrendelés. Ezért, a direkt marketinget közvetlen megrendelést alkalmazó marketingnek (direct-order marketing) is nevezik." 

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a direkt marketing tevékenység leírásával,
 • megjelenések bemutatása,
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • a direkt marketing tevékenység írott és íratlan szabályainak való megfelelés,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

14. Ügyfélélmény programok

A clienting, a marketing egyre erőteljesebben elkülönülő részterülete, amelynek fő célja és törekvése a már meglévő Ügyfelek megtartása és további vásárlásra ösztönzése. Következetes vevőorientáció és vevő közeliség jellemzi, magas szintű vevői elégedettségen alapuló erős és tartós kötődés kialakítására és fenntartására törekszik. A clienting az értékesítés, a marketing, a PR és a vállalati kommunikáció határterülete.

Központi kérdései, hogy hogyan érhető el és tartható fenn a vásárlói elégedettség, illetve milyen termék, szolgáltatás, mely tevékenységek, milyen fajta kommunikáció biztosítja az elkötelezettség megteremtéséhez szükséges mértékű ügyfélélményt.

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a cég tevékenységének bemutatásával, az ügyfél-elégedettségi programok leírásával;
 • a cég jellemző ügyfélkörének mind méretben, mennyiségben, mind ágazati/tevékenységi jellemzőkkel való bemutatása,
 • az ügyfélkapcsolatokat jellemző filozófia, módszertan bemutatása,
 • mennyiben különül el az értékesítéssel és a ügyfél kapcsolatokkal foglalkozó munkatársak tevékenysége,
 • hogyan segítik a munkatársaikat az eredményesebb ügyfélkapcsolatok ápolása érdekében,
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. elégedettségi mérések, értékelés, ügyféltalálkozó fotók, film; kutatási eredmények, mérések, sajtóvisszhang stb.),
 • azon „hasznosítási” eljárást, ahogyan az elégedettség mérések tapasztalatait akár külső, akár belső változtatásokra felhasználták,
 • további információk elérhetősége pl. honlap,
 • miért gondolják azt, hogy megoldásuk megérdemli a „marketinggyémánt” elismerést.

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • az ügyfél-elégedettség érdekében végzett marketing tevékenység írott és íratlan szabályainak való megfelelés,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

15. Rendezvények és esemény alapú aktivációk

Az adott cégnél, márkánál, megvalósított esemény/rendezvényes aktivitás, melynek célja a releváns célcsoportok személyes bevonása, elérése, a személyes márkakontaktus kialakítása, a termékelőnyök közvetlen bemutatása, a pozitív imázs elősegítése és a fogyasztói lojalitás erősítése. Rendezvények széles köre pályázhat: szakmai kiállítások, fesztiválok, kóstoltatás, road-showk, konferenciák, termékbemutatók, eladásösztönző promóciók, sajtótájékoztatók, szalon/üzlet megnyitó stb. vagy vállalati belső rendezvények, csapatépítő tréningek, munkatársak részére szervezett események, stb. egyaránt megjelenhetnek.

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap a rendezvény-esemény leírásával (megnevezés, cél, célcsoport, helyszín, időpont, szervezők, támogatók, stb.),
 • eseményterv, forgatókönyv bemutatása,
 • az eseményt kísérő marketingtevékenység bemutatása,
 • az esemény megvalósítását, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang, stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok 

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása, esemény relevancia
 • koncepcionalitás, integráltság, a marketingkommunikáció egészébe
 • kreativitás, unikalitás, brandélmény elérése
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • esemény célok elérése, költséghatékonyság

16. Design és Kreatív kategória

„Régóta igazságként kezelik, hogy a „content is king”. Ma viszont ehhez kötelezően párosul, hogy a „design is queen”. A design, a formatervezés, a vizuális eszközrendszer kifejezőképessége a modern technológiáknak köszönhetően legalább akkora közvetítőerővel bír, mint maga a tartalom. Egy márka, egy termék, egy szolgáltatás megfelelő vizuális csomagolás nélkül veszít piaci értékéből. Több múlik a találkozás pillanatán, mint sem azt elsőre gondolnánk. Így az esztétikum, a megfelelő információközlés és tájékoztatás az ergonómia és a funkcionalitás kiegyensúlyozott aránya elengedhetetlen korunk piacain. Gondoljunk csak arra, hogy milyen impulzusok érnek, amikor egy honlappal találkozunk, vagy egy formabontó csomagolással, vagy amikor csak egyszerűen szembejön velünk egy megragadó óriásplakát hirdetés.”

Pályázatban elvárt információk

 • pályázati adatlap a design és kreatív elemek és eredményeinek bemutatásával,
 • a design tervezés szakmai, elemzési megalapozásának bemutatása,
 • a design tervezés folyamata a koncepció készítésének és a márkastratégiai törekvéseihez illeszkedő bemutatása,
 • a design, kreatív elemek koncepciójának, alkalmazási szabályainak és szakmai indokoltságának bemutatása,
 • a design, kreatív elfogadottsága,
 • megjelenések bemutatása,
 • a megvalósítást, eredményességet bemutató anyagok (pl. értékelés, fotók, film, kutatási eredmények, sajtóvisszhang stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság,
 • kreativitás, unikalitás,
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok, célcsoport elérése, költséghatékonyság

 

17. Produkciós és nyomdai gyártások

Televízióban, mozi csatornán, internetre, egyéb felületre készített filmes megoldások. Ide tartozhatnak a reklámfilm, corporate vagy images film, branded content, termék vagy szolgáltatás promóciós film, szponzorációs megoldások, vírusvideók, social media, egyéb online film, stb. Ezen felül az indoor és outdoor felületre tervezett megjelenések, amelyek nyomdai és grafikai kivitelezést igényelnek (pl. óriásplakát, city light, roll up, katalógus, banner, stb.)

Pályázatban elvárt információk:

 • pályázati adatlap a produkció leírásával (megnevezés, cél, célcsoport, támogatók, megjelenési paraméterek,    költségek, stb.),
 • a produkciót kísérő marketingtevékenység bemutatása,
 • a produkció megvalósítását, eredményességet bemutató anyagok (pl. elérési, nézettségi mutatók; sajtóvisszhang, stb.),
 • további információk elérhetősége pl. honlap

Értékelési szempontok 

 • célkijelölés relevanciája, célcsoportok meghatározása,
 • koncepcionalitás, integráltság, a marketingkommunikáció egészébe
 • kreativitás, unikalitás, brandélmény elérése
 • marketing eszközök cél- és szakszerűsége,
 • célok elérése, költséghatékonyság

 

Ha bármi kérdésed merülne fel a kategóriákkal kapcsolatban, kérdéseid bátran felteheted a marketing@marketing.hu email címen.