}

Innovációmarketing kategória

A vállalkozások, a különböző ágazatokban tevékenykedő cégek tudatos (termék, folyamat, szervezeti/menedzsment és a piaci/marketing típusokat kombináló) innovációs tevékenysége határozza meg a realizálható versenyelőnyeit.
Az innováció maga egy újat teremtő folyamat, az ötlettől egészen a gazdasági, piaci megvalósításig, bevezetésig.
A marketing e folyamatok elengedhetetlen támogatója, szolgáltatásaival, szemléletével, ahol egyben a marketinginnovációkkal maga is fontos innovációtípust képez.

Pályázatban elvárt információk:

  • pályázati adatlap kitöltése az innovációmarketing tevékenység leírásával;
  • Milyen innovációs tevékenységek, milyen típusok, milyen arányban jellemezték az adott évet?
  • Miért, milyen versenyképességnövelő szándékok álltak az innovációs-tevékenységek háttérében?
  • Mutassa be a választott (pl. termék) innovációt támogató marketing-tevékenység lépéseit, (ötletgenerálás, termékkoncepció, gazdaságossági-piaci elemzések, a k+f piacorientáltsága, tesztelés, bevezetés)
  • Ismertesse a megvalósítás (közvetlen és közvetett) eredményességét, hatékonyságát bemutató tényeket, adatokat, visszajelzéseket;
  • adjon meg a pályázati téma, tevékenység megismerését segítő további információkat, elérhetőségeket pl. honlap stb.

Értékelési szempontok:

  • az innovációs tevékenység portfóliójának célszerűsége, a versenyképességnövelő szándék megalapozottsága, piaci indokoltsága,
  • a bemutatásra került konkrét (termék) innovációs folyamat marketing támogatásának (tervezés, megvalósítás) cél- és szakszerűsége,
  • az innovációmarketing eszközök alkalmazásának eredményessége, hatásossága és költséghatékonysága,

A pályázó szervezet

Innovációmarketing kategória

Csatolmányok

Maximum feltöltési korlát összesen: 50 Mb

Amennyiben nagyobb kiterjesztésű fájlt, pl. videót szeretne a pályázathoz bemutatni, azt kérjük a pályázat szöveges részében link segítségével tegye elérhetővé számunkra.

Kattints a mentésre és folytasd később a kitöltést.
A mentéshez mindenképpen szükséges megadni az email címet.

Mentés