}

A Marketing Diamond Awards Szabályzata

A Marketing Diamond Awards szabályzata

1. Alapítói cél

A Marketing Diamond Awards azzal a céllal került kiírásra, hogy

-  a marketingszakma kisebb piaci szereplőinek is teret adjon, hiszen a legtöbb szakmai díj elsősorban a nagy ügynökségek és nagy márkák kiváltsága,

-  a sikeres, hatékony marketing-megoldások elismerésével és azok széleskörű népszerűsítésével hozzájáruljon az igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez,

-  segítse a marketingszakma kisebb szereplőit a minél színvonalasabb marketingtevékenység végzésében.

Tizennégy kategóriában lehet pályázni, a 2021. november 1. és 2022. december 31. között megvalósított aktivitásokkal. A pályázó szervezeteknek be kell mutatniuk a megvalósított marketingtevékenység előkészítésének, megvalósításának és eredményessége értékelésének folyamatát!

Pályázási időszak: 2022. október 15. - 2023. január 9.

 

2. A Marketing Diamond Awards rendszere

A Marketing Diamond Awards pályázat marketing diamond védjegye:

A „Marketing Diamond” elismerő védjegyet az a pályázó-szervezet kaphatja meg, aki a pályázat benyújtásával bizonyítja, hogy a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt, marketingtevékenységet végzett. A „Marketing Diamond” védjegy az adott év, adott kategóriában megvalósított marketingtevékenységét, s nem általában a szervezetet, pályázót minősíti.

Az összegyűjtött "Marketing Diamond" elismerések alapján két fődíj kerül kiosztásra:

2.1 „Az Év Ügynöksége 2022 elismerést szolgáltatói oldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb "Marketing Diamond" védjegyet nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét megbízói irányába. „Az Év Ügynöksége 2022” lehet ügynökség, tanácsadó, szolgáltató és bárki, aki ügyfél megbízásra végzett eredményes marketingtevékenységet.

2.2 „Az Év Megbízója 2022 elismerést megbízó/ügyféloldalról az a pályázó kapja, aki a legtöbb "Marketing Diamond" védjegyet nyeri el, ezzel is mutatva elkötelezettségét a színvonalas marketingtevékenység iránt.

A két fődíj mellett kiosztásra kerül "Az Év Marketing Nagykövete 2022" elismerés is, amelyet akár szolgáltatói, akár megbízói oldalról az a pályázó kapja, aki a fődíjasok után a legtöbb nevezést nyújtotta be.

3. Pályázati feltételek a „Marketing Diamond” védjegy elnyerésére

3.1. Pályázók köre – kik pályázhatnak?

A „Marketing Diamond” elismerő védjegyre pályázhatnak magyarországi ügynökségek, illetve marketingtevékenységet végző, vagy azt megrendelő egyéb cégek, amelyek a meghirdetett kategóriák valamelyikében, a pályázati időszakban eredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak értékelt marketingtevékenységet végzett vagy annak megbízói vagy felelős megvalósítói voltak.

 3.2. Pályázati kategóriák

A Magyar Marketing Szövetség minden pályázati ciklus meghirdetésekor kiírja azokat a kategóriákat, melyekben pályázatokat fogad be. A kategóriák szakmai tartalmának, pályázati követelményeinek részleteit az adott évi felhívás tartalmazza. 2022-re az alábbiak kerültek meghatározásra:

 1. Tartalommarketing
 2. Márkaépítés
 3. Direkt marketing megoldások
 4. Ügyfél–elégedettségi programok
 5. Design és Kreatív
 6. Online felületen futó kampányok
 7. Közösségi média megoldások
 8. Egyéb digitális megoldások
 9. Kis költségvetésű értékesítési célzatú integrált kampányok
 10. Eseményalapú aktivációk
 11. Produkciós és nyomdai gyártások
 12. Társadalmi célú kampányok
 13. Innovációmarketing
 14. Purpose marketing
   

3.3. Pályázati feltételek

A „Marketing Diamond” védjegy pályázati feltételei formai és szakmai elemeket tartalmaznak.

Formai feltételek:

-       Pályázati űrlap kitöltése és a további szükséges információk megadása.

-       A pályázat nevezési határidőn belüli benyújtása.

-       A pályázati díj nevezési határidőig történő átutalása a Magyar Marketing Szövetség megadott számlájára.

Tartalmi feltételek:

-       a tartalmi, szakmai követelményeket - melyek a zsűri értékelésének szempontjait jelentik - az aktuális felhívás tartalmazza.

3.4. A többes pályázat lehetősége

A pályázó szervezetek egy pályázati ciklusban, több kategóriában, s egy kategórián belül, akár több marketingtevékenységgel is pályázhatnak.

Az elnyert „Marketing Diamond” elismerések száma az adott szervezet marketingtevékenysége szakmai színvonalának, minőségének mértékegységévé válik.

3.5. Pályázati, nevezési díj

A Marketing Diamond Awards pályázat nevezési díja:
- november 15-ig kedvezményesen 25.000 Ft +ÁFA/pályázat
- november 16-tól 35.000 Ft + Áfa/pályázat

A nevezési díjat az MMSZ Duna Takarékszövetkezetnél vezetett 58600551-11170918 számú bankszámlájára kérjük utalni, számlánk alapján.

A nevezési űrlap benyújtása fizetési kötelezettséget von maga után.

 

4. Díjak – nyeremények

A Marketing Diamond Awards két fődíjat ad ki úgy, mint

4.1. „Az Év Megbízója 2022 védjegy – megbízói/ügyfél oldalról
4.2. "Az Év Ügynöksége 2022 védjegy – szolgáltatói oldalról

„Az Év Megbízója 2022 címhez kapcsolódó díjelemek:

-       a fődíj elnyerését igazoló oklevél,

-       „Az Év Megbízója 2022 díj tárgyi szimbólum,

-       „Az Év Megbízója 2022 cím logójának használata,

-       a nyertes vállalkozás a Marketing Diamond Awards honlapján történő feltüntetése, bemutatása

-       páros VIP belépő a következő Marketing Summit Hungary-re

 „Az Év Ügynöksége 2022 címhez kapcsolódó díjelemek:

-       a fődíj elnyerését igazoló oklevél,

-       „Az Év Ügynöksége 2022 díj tárgyi szimbólum,

-       „Az Év Ügynöksége 2022 cím logójának használata,

-       a nyertes vállalkozás a Marketing Diamond Awards honlapján történő feltüntetése, bemutatása

-       1 db VIP belépő a következő Marketing Summit Hungary-re

A pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

„Az Év Ügynöksége 2022 és „Az Év Megbízója 2022” fődíjakat elnyert megbízó/ügyfél, szolgáltató, tanácsadó, illetve ügynökség az adott évben méltón viselheti különböző megjelenéseiben, kiadványaiban, kommunikációjában.

4.3 A „Marketing Diamond” díj, védjegy nyertese az alábbi elismeréseket nyeri:

-       a díj elnyerését igazoló oklevél,

-       a „Marketing Diamond” díj logó használata,

-       a nyertes marketing tevékenység a Marketing Diamond Awards honlapján történő felsorolása, bemutatása,

-       a pályázat által generált sajtómegjelenésekben a lehetőségek szerint kommunikáljuk a nyerteseket.

A média- és szakmai támogatók aktuális felajánlásainak függvényében a nyertesek további nyereményekben részesülhetnek, melyről a kiírók a pályázati időszakban folyamatos tájékoztatást nyújtanak.

 

5. Zsűri és a zsűrizés folyamata

A pályázatok szakmai értékelését a marketing szakma – a tudomány, az oktatás és a gyakorlati megvalósítás terén dolgozó - elismert személyiségeiből álló zsűri végzi, s ítéli oda a „Marketing Diamond”, díjakat.

Minden beadott pályázatot két független szakértő értékel, a kiírásban feltüntetett szakmai szempontok (lásd:pályázati kategóriákban), kritériumok alapján, s tesz javaslatot a „Marketing Diamond” védjegyek odaítélésére vonatkozóan. Eltérő javaslat esetén a zsűri elnöke is felkérésre kerül, akinek a véleménye dönti el az értékelés eredményét.